Tìm kiếm tin tức
Ngày 23/6/2016, Thường trực Hội đồng khoa học kỹ thuật ngành Y tế Thừa Thiên Huế tổ chức họp thẩm định bổ sung danh mục phân tuyến kỹ thuật trong khám chữa bệnh cho bệnh...
 
Lương y chỉ được kê đơn thuốc y học cổ truyền theo đúng phạm vi chuyên môn hành nghề, không được phép kê đơn thuốc kết hợp y học cổ truyền với thuốc tân...
Các video khác
Bạn đánh giá website của trung tâm chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 187.553
Truy cập hiện tại 5