Tìm kiếm tin tức
Thông điệp Hưởng ứng ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2015
Ngày cập nhật 21/05/2015

Ngày 19/6/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 730/QĐ-TTg về việc lấy ngày 02/7 hằng năm là Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân. Tiếp theo, ngày 26/11/2012 Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc triển khai Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2015, Bộ Y tế kính có Công văn số 1915/BYT-MT ngày 30 tháng 03 năm 2015 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành và đoàn thể Trung ương quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện những nội dung sau:

 

Ảnh minh họa, Nguồn: internet

1. Phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân 02/7/2015.

2. Chủ đề hưởng ứng: “Chung tay phòng chống dịch bệnh nâng cao sức khỏe nhân dân”.

3. Các hoạt động triển khai chiến dịch truyền thông hưởng ứng:

- Tổ chức mít tinh phát động Chiến dịch truyền thông vận động cộng đồng xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, thường xuyên rửa tay với xà phòng hưởng ứng Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân tại các nơi công cộng, các tuyến đường chính, tại trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh tại hộ gia đình và nơi công cộng, thường xuyên rửa tay với xà phòng để phòng chống dịch bệnh (các thông điệp hưởng ứng có phụ lục kèm theo).

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình, hệ thống truyền thanh ở xã, phường tăng thời lượng phản ánh về thực trạng vệ sinh nhà tiêu tình trạng đi tiêu bừa bãi; tuyên truyền cổ động việc xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình và nơi công cộng, thường xuyên rửa tay với xà phòng; nêu gương các điển hình tiên tiến, lên án hành vi đi tiêu bừa bãi làm ô nhiễm môi trường.

Ảnh minh họa, Nguồn: internet

NỘI DUNG MỘT SỐ THÔNG ĐIỆP HƯỞNG ỨNG NGÀY VỆ SINH YÊU NƯỚC NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN NĂM 2015

1. Vệ sinh là yêu nước.

2. Toàn dân tích cực hưởng ứng lời kêu gọi Vệ sinh yêu nước của Bác Hồ

3. Toàn dân thi đua hưởng ứng Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

4. Toàn dân tích cực hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân mồng 2 tháng 7 hằng năm.

5. Vệ sinh phòng bệnh - Nâng cao sức khỏe

6. Nhà tiêu hợp vệ sinh, cả xóm làng văn minh

7. Mỗi gia đình cần có một nhà tiêu hợp vệ sinh

8. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh

9. Giữ gìn nhà vệ sinh sạch khuẩn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

10. Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần phòng chống dịch bệnh.

11. Cam kết xây dựng cộng đồng không đi tiêu bừa bãi

12. Hãy rửa tay với xà phòng để hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

13. Thường xuyên rửa tay với xà phòng góp phần phòng chống dịch bệnh

14. Hãy thường xuyên rửa tay với xà phòng cho đôi tay sạch khuẩn

15. Hãy thường xuyên rửa tay với xà phòng vì sức khỏe của bạn và con bạn

16. Vì sức khỏe cộng đồng hãy rửa tay với xà phòng

17. Hãy thường xuyên rửa tay với xà phòng vào các thời điểm quan trọng:

- Trước khi chế biến thức ăn.

- Trước khi ăn hoặc cho trẻ ăn

- Sau khi đi vệ sinh

- Sau khi làm vệ sinh cho trẻ.

Xem tin theo ngày  
Các video khác
Bạn đánh giá website của trung tâm chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 187.561
Truy cập hiện tại 3