Tìm kiếm tin tức
Giá dịch vụ
Từ khóa:
STTTên dịch vụĐơn vị tínhĐơn giáNgày áp dụngGhi chú
ICước phí vận chuyển cấp cứu 115 (Bảng giá này không bao gồm Thuốc, vật tư tiêu hao)
1Vận chuyển 1 km150.00022/04/2014
2Vận chuyển 2 km150.00022/04/2014
3Vận chuyển 3 km150.00022/04/2014
4Vận chuyển 4 km150.00022/04/2014
5Vận chuyển 5 km150.00022/04/2014
6Vận chuyển 6 km150.00022/04/2014
7Vận chuyển 7 km150.00022/04/2014
8Vận chuyển 8 km160.00022/04/2014
9Vận chuyển 9 km180.00022/04/2014
10Vận chuyển 10 km200.00022/04/2014
11Vận chuyển 11 km220.00022/04/2014
12Vận chuyển 12 km240.00022/04/2014
13Vận chuyển 13 km260.00022/04/2014
14Vận chuyển 14 km280.00022/04/2014
15Vận chuyển 15 km300.00022/04/2014
16Vận chuyển 16 km320.00022/04/2014
17Vận chuyển 17 km340.00022/04/2014
18Vận chuyển 18 km360.00022/04/2014
19Vận chuyển 19 km380.00022/04/2014
20Vận chuyển 20 km400.00022/04/2014
21Vận chuyển 21 km420.00022/04/2014
22Vận chuyển 22 km440.00022/04/2014
23Vận chuyển 23 km460.00022/04/2014
24Vận chuyển 24 km480.00022/04/2014
25Vận chuyển 25 km500.00022/04/2014
26Vận chuyển 26 km520.00022/04/2014
27Vận chuyển 27 km540.00022/04/2014
28Vận chuyển 28 km560.00022/04/2014
29Vận chuyển 29 km580.00022/04/2014
30Vận chuyển 30 km600.00022/04/2014
31Vận chuyển 31 km620.00022/04/2014
32Vận chuyển 32 km640.00022/04/2014
33Vận chuyển 33 km660.00022/04/2014
34Vận chuyển 34 km680.00022/04/2014
35Vận chuyển 35 km700.00022/04/2014
36Vận chuyển 36 km720.00022/04/2014
37Vận chuyển 37 km740.00022/04/2014
38Vận chuyển 38 km760.00022/04/2014
39Vận chuyển 39 km780.00022/04/2014
40Vận chuyển 40 km800.00022/04/2014
41Vận chuyển 41 km820.00022/04/2014
42Vận chuyển 42 km840.00022/04/2014
43Vận chuyển 43 km860.00022/04/2014
44Vận chuyển 44 km880.00022/04/2014
45Vận chuyển 45 km900.00022/04/2014
46Vận chuyển 46 km920.00022/04/2014
47Vận chuyển 47 km940.00022/04/2014
48Vận chuyển 48 km960.00022/04/2014
49Vận chuyển 49 km980.00022/04/2014
50Vận chuyển 50 km1.000.00022/04/2014
51Vận chuyển 51 km1.000.00022/04/2014
52Vận chuyển 52 km1.000.00022/04/2014
53Vận chuyển 53 km1.060.00022/04/2014
54Vận chuyển 54 km1.080.00022/04/2014
55Vận chuyển 55 km1.100.00022/04/2014
56Vận chuyển 56 km1.120.00022/04/2014
57Vận chuyển 57 km1.140.00022/04/2014
58Vận chuyển 58 km1.160.00022/04/2014
59Vận chuyển 59 km1.180.00022/04/2014
60Vận chuyển 60 km1.200.00022/04/2014
61Vận chuyển 61 km1.220.00022/04/2014
62Vận chuyển 62 km1.240.00022/04/2014
63Vận chuyển 63 km1.260.00022/04/2014
64Vận chuyển 64 km1.280.00022/04/2014
65Vận chuyển 65 km1.300.00022/04/2014
66Vận chuyển 66 km1.320.00022/04/2014
67Vận chuyển 67 km1.340.00022/04/2014
68Vận chuyển 68 km1.360.00022/04/2014
69Vận chuyển 69 km1.380.00022/04/2014
70Vận chuyển 70 km1.400.00022/04/2014
71Vận chuyển 71 km1.420.00022/04/2014
72Vận chuyển 72 km1.440.00022/04/2014
73Vận chuyển 73 km1.460.00022/04/2014
74Vận chuyển 74 km1.480.00022/04/2014
75Vận chuyển 75 km1.500.00022/04/2014
76Vận chuyển 76 km1.520.00022/04/2014
77Vận chuyển 77 km1.540.00022/04/2014
78Vận chuyển 78 km1.560.00022/04/2014
79Vận chuyển 79 km1.580.00022/04/2014
80Vận chuyển 80 km1.600.00022/04/2014
81Vận chuyển 81 km1.620.00022/04/2014
82Vận chuyển 82 km1.640.00022/04/2014
83Vận chuyển 83 km1.660.00022/04/2014
84Vận chuyển 84 km1.680.00022/04/2014
85Vận chuyển 85 km1.700.00022/04/2014
86Vận chuyển 86 km1.720.00022/04/2014
87Vận chuyển 87 km1.740.00022/04/2014
88Vận chuyển 88 km1.760.00022/04/2014
89Vận chuyển 89 km1.780.00022/04/2014
90Vận chuyển 90 km1.800.00022/04/2014
91Vận chuyển 91 km1.820.00022/04/2014
92Vận chuyển 92 km1.840.00022/04/2014
93Vận chuyển 93 km1.860.00022/04/2014
94Vận chuyển 94 km1.880.00022/04/2014
95Vận chuyển 95 km1.900.00022/04/2014
96Vận chuyển 96 km1.920.00022/04/2014
97Vận chuyển 97 km1.940.00022/04/2014
98Vận chuyển 98 km1.960.00022/04/2014
99Vận chuyển 99 km1.980.00022/04/2014
100Vận chuyển 100 km2.000.00022/04/2014
Các video khác
Bạn đánh giá website của trung tâm chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 187.559
Truy cập hiện tại 5